За малки и средни предприятия (МСП)

Индивидуално застрахователно покритие

Идеално застрахователно покритие - специфично за индустрията, индивидуално и гъвкаво онлайн управление.

Самостоятелно управление от страна на вашия персонал

Заявяване на уведомление 100% онлайн!

Идеално застрахователно покритие

Индивидуален и гъвкав

ГЪВКАВА КОНФИГУРАЦИЯ

Търговско застраховане

Персонални съвети за вашите специфични нужди.

100% цифрово управление.

С търговската застраховка ние ви предлагаме надеждна подкрепа за ежедневната ви работа. Осигуряваме оптимално покритие за индивидуалните рискове на вашата индустрия.

МОДУЛИ

Компоненти на услугата

Компоненти на нашите услуги за сигурността на вашата компания

Обзавеждането и инвентарът са задължителни. Застраховаме и външно инсталирано оборудване и имущество на служителите на компанията. В зависимост от договора се покриват рискове като пожар, кражба с взлом, водопроводна мрежа, буря, градушка, наводнение, земетресение, свличане на земни маси, свлачище, снегонавявания, злоумишлени действия, стачка, блокиране, удар от превозно средство, дим и свръхзвукови вълни на налягане, счупване на стъкло и рекламни съоръжения.

Вашата компания носи отговорност за грешки, причинени от служителите ви по време на работа, и за вреди, нанесени на клиентите ви. Застраховката "Гражданска отговорност" предпазва от финансови последствия. Могат да бъдат покрити щети от дейности, включително ремонт и поддръжка. Освен това ние можем гъвкаво да я адаптираме към индивидуалните нужди по специфичен за сектора начин.

Някои професии, като например тези, свързани с недвижими имоти, адвокати, данъчни консултанти, консултанти по управление и сдружения, носят специална отговорност поради своята дейност. Въпреки опита и максималната грижа, не можете да изключите финансови загуби. В най-лошия случай дори една малка грешка може да застраши съществуването на човека.

Дори незначителни повреди, напр. вследствие на буря или вандализъм, могат да доведат до високи разходи. Фотоволтаичната застраховка осигурява всестранно покритие на инвестициите в модерно производство на енергия: От соларните модули през носещата конструкция до кабелите и евентуалната загуба на добив.

Превозните средства, управлявани от служителите за транспортиране на техните стоки или инструменти, ги излагат на много рискове. Стоките могат например да бъдат повредени или изгубени при злополука, пожар или кражба с взлом. Застраховката "Транспорт на работниците" предлага актуално и всеобхватно застрахователно покритие на компаниите, които използват своите превозни средства за транспортиране на стоки, инструменти или други предмети за своите цели.

Фирмените сгради са необходими за успеха на бизнеса. Буря, пожар или изтичане на вода от чешмата могат сериозно да повредят или дори да унищожат фирмената сграда с всички свързани с нея компоненти, като например отоплителната система, климатичната инсталация или стенната облицовка. Разходите бързо могат да достигнат милиони.

Застраховката на електрониката защитава предприятията в случай на материални щети, причинени от непредвидени инциденти, като например пренапрежение, късо съединение или грешки при експлоатация. Същото се отнася и за загубата на застрахованите електронни устройства. Застраховката на бизнеса не покрива в достатъчна степен цялото електронно оборудване. Освен това фирмената електроника в домашния офис, дроновете, колоните за зареждане и софтуерът могат да бъдат съзастраховани в зависимост от договора.

Мобилните машини, инсталации или мотокари могат да се използват гъвкаво на различни места. Тази мобилност крие и рискове за компаниите, например поради грешки в продукта или експлоатацията, пожар или буря. Застраховката на машини осигурява цялостно покритие на всички самоходни и мобилни работни машини, съоръжения и мотокари срещу непредвидени и внезапни повреди.

Почти всяка компания използва машини и оборудване. Ако възникне повреда, тя нарушава работния или производствения процес. Обикновено това води до високи разходи за ремонт или замяна. Застраховката на машини осигурява цялостно покритие на всички стационарни и преносими машини и оборудване срещу непредвидени, внезапни повреди. Тя покрива случаи на човешка грешка или злополука. Застраховката често е задължителна при лизинг или финансиране.

Предпоставка за финализиране на застраховката за закриване на дейността е сключването на застраховка на съдържанието. Тази комбинация защитава стойността на бизнеса и влиза в сила, ако има временно закриване на дружеството. Застраховката покрива например разходите, направени за служители, стоки и консумативи.

Компаниите могат да обхванат служителите си в групова застрахователна полица за злополука на изгодни цени на работното място и в личния им живот и да увеличат привлекателността си като работодател чрез допълнителни социални придобивки. Например професионална рехабилитационна програма и мерки за подкрепа, свързани с уврежданията, могат да позволят на работодателя да се върне на работа по-рано от очакваното.

Почти половината от компаниите вече са преживели кибератака. Щетите за вашата компания, партньорските компании, доставчиците и клиентите могат да бъдат мащабни. Киберзастраховката предлага допълнителна всеобхватна защита: превантивните мерки и обучението осигуряват по-голяма сигурност. Денонощната кибернетична помощ помага при спешни случаи.

СТАВА СЕРИОЗНО

Чести случаи на повреди

Gastro

Гастрономия

Пример от реалния живот. Няколко гости на ресторант се оплакват от гадене и повръщане след консумация на десерт. Служител на общественото здравеопазване разпорежда временно затваряне на ресторанта, докато се открие и отстрани причината за инфекцията. Текущите разходи и тези за повреда на стоките продължават да се натрупват. Печалбата е загубена.
Застраховката за закриване на дейността например осигурява обезщетение в размер на загубения дневен нетен оборот, но не повече от 75 % (по избор 100 %) от дневния оборот за периода на предходната година, съответстващ на периода на закриване, както и покритие за щети на стоки и запаси.
Retail

Търговия на дребно/на едро

Вашият магазин за цветя в пешеходната зона привлича вниманието на клиентите главно чрез креативния дизайн на витрината. Почти всеки ден променяте декорацията и освен цветя и растения излагате и подаръчни артикули от вашия асортимент.
През нощта от петък срещу събота неизвестно лице хвърлило камък във витрината на магазина. Уведомявате полицията и застрахователната си компания.
Застраховката на съдържанието ви възстановява разходите за подмяна на витрината, като покрива счупването на стъклото. Ако цветята и декоративните предмети са били повредени, застраховката ще възстанови и тези разходи.
Builder

Строителна търговия

Като фирма за електроинсталации получавате поръчка за инсталиране на нови таванни лампи и контакти в офисите на супермаркет. Изключвате съответните предпазители за инсталацията и проверявате дали във веригата няма повече напрежение.
Няколко часа по-късно научавате от ръководството на магазина, че в съседния магазин са се повредили два фризера. Стоките трябва да бъдат изхвърлени.
Вашият служител случайно е изключил захранването в склада. Застраховката "Гражданска отговорност" ви предпазва от финансови последствия. Ние се справяме с щетите и поемаме разходите за подмяна на стоките.

Имате ли въпроси относно нашата търговска застраховка?

Искате да се застраховате надеждно и евтино, но все още имате въпроси без отговор или се нуждаете от допълнителна информация? Ще се радваме да ви посъветваме лично.

© INSURFOX 2023