Πολιτική απορρήτου


Υπεύθυνη

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων που εξηγείται παρακάτω: Insurfox GmbH (εφεξής αναφερόμενη ως "εμείς") Stadtdeich 5 20097 Αμβούργο, Γερμανία E-mail: info@insurfox.de Τηλέφωνο: +49 40 855986000

Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων

Για απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την άσκηση των "δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων" και σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης που χορηγήσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στη διεύθυνση Insurfox GmbH Κ. Jürgen Sprang Stadtdeich 5, 20097 Αμβούργο, Γερμανία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: E-mail: info@insurfox.de Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επικοινωνία δεν θα είναι κρυπτογραφημένη.

Ισχύς της πολιτικής απορρήτου μας

Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις πληροφόρησης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (DSGVO) για την προσφορά του ιστοτόπου μας και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των ιστοτόπων μας. Εκτός από τον DSGVO, στη Γερμανία ισχύουν ιδίως ο Ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων (BDSG) και ο νόμος περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών και τηλεμέσων (TTDSG). Για εφαρμογές και ιστότοπους τρίτων που αναφέρονται, π.χ. μέσω συνδέσμων, ισχύουν οι δηλώσεις προστασίας δεδομένων που υπάρχουν εκεί. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο ιστότοπων ή εφαρμογών που δεν διαχειριζόμαστε εμείς, ούτε για το περιεχόμενό τους.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

(1) Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μόνο για να λάβετε πληροφορίες, ο διακομιστής του ιστότοπού μας καταγράφει μόνο τα δεδομένα που η τελική συσκευή σας (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) στέλνει στον διακομιστή μας βάσει του πρωτοκόλλου διαδικτύου https. Η αντιστοίχιση των αυτόματων αιτημάτων και απαντήσεων του διακομιστή γίνεται με βάση τη διεύθυνση IP σας, μέσω της οποίας μπορεί να γίνει αναφορά στο πρόσωπό σας. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σύνδεσης είναι να μπορέσετε τεχνικά να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. (2) Όταν καλείτε τον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα στον διακομιστή του ιστότοπού μας από το πρόγραμμα περιήγησης της αντίστοιχης τελικής συσκευής σας και αποθηκεύονται προσωρινά σε αρχεία καταγραφής. Τα αρχεία καταγραφής περιέχουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, η διεύθυνση URL του ιστότοπου στον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή πρόσβαση στη σελίδα, ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται, ο χρόνος φόρτωσης, ο ιστότοπος από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα της τερματικής συσκευής σας και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. (3) Τα τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται δεν επιτρέπουν την εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητά σας. Δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά μαζί με άλλα προσωπικά σας δεδομένα. (4) Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO). Τα δεδομένα είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή του ιστότοπού μας σε εσάς, την ομαλή δημιουργία της σύνδεσης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας του συστήματος και την προστασία από κακή χρήση. (5) Καθώς η επεξεργασία των δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, δεν έχετε δικαίωμα εναντίωσης. (6) Τα δεδομένα σύνδεσης διαγράφονται αμέσως μετά την πραγματοποίηση της κλήσης https. Τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής διαγράφονται αυτόματα μετά από επτά ημέρες.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την επικοινωνία μαζί μας

(1) Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και το περιεχόμενο της επικοινωνίας προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας και, κατά περίπτωση, να εκπληρώσουμε τις υφιστάμενες νόμιμες υποχρεώσεις καταγραφής. (2) Η επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία μαζί μας πραγματοποιείται γενικά σε εθελοντική βάση. Η νομική βάση εξαρτάται από τον ειδικό σκοπό της επικοινωνίας. Συχνά, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η προστασία των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO (όπως η διεξαγωγή επιχειρηματικής αλληλογραφίας, η απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων). Εφόσον η περαιτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο γ) DSGVO. (3) Διαγράφουμε τα προκύπτοντα δεδομένα επικοινωνίας μόλις η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού, εκτός εάν οι νομικές υποχρεώσεις διατήρησης εμποδίζουν τη διαγραφή. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εφαρμογές (1) Εάν υποβάλετε αίτηση ("αιτών") σε εμάς ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και μας αποστείλετε τα έγγραφα της αίτησης ηλεκτρονικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε για τους σκοπούς της διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής αίτησης. (2) Εάν συνάψουμε σύμβαση εργασίας με έναν υποψήφιο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με σκοπό τη διεκπεραίωση της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. (3) Εάν δεν δημιουργηθεί σχέση εργασίας μεταξύ ενός αιτούντος και εμάς, τα έγγραφα της αίτησης διαγράφονται αυτόματα έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα έννομα συμφέροντα εκ μέρους μας που να αντιτίθενται στη διαγραφή. Ένα άλλο έννομο συμφέρον υπό αυτή την έννοια είναι, για παράδειγμα, η υποχρέωση παροχής αποδεικτικών στοιχείων σε διαδικασίες βάσει του Γενικού Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης (AGG). (4) Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β DSGVO και το άρθρο 26 παράγραφος 1 πρόταση 1 αριθ. 1 BDSG (απόφαση για τη δημιουργία σχέσης εργασίας). Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιχειρηματικών εταίρων (1) Στο πλαίσιο της συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των προσώπων επικοινωνίας σε ενδιαφερόμενους, πελάτες, συνεργάτες πωλήσεων, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και άλλους εταίρους. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν λεπτομερώς: (i) Στοιχεία επικοινωνίας, όπως επώνυμο, όνομα, καθώς και (επαγγελματική) διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ii) Πληροφορίες για τη διεκπεραίωση συναλλαγών πληρωμών, όπως τραπεζικά στοιχεία, αριθμοί λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών, (iii) πληροφορίες των οποίων η επεξεργασία απαιτείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης συμβατικής σχέσης μαζί μας ή οι οποίες παρέχονται οικειοθελώς από επιχειρηματικούς εταίρους, (iv) προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές, πιστωτικούς οργανισμούς ή βάσεις δεδομένων πληροφοριών, (v) ενδεχομένως περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από το νόμο για την ταυτοποίηση του επιχειρηματικού μας εταίρου, όπως ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία αναγνώρισης, αριθμός ταυτότητας. (2) Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς: (i) Επικοινωνία με τους επιχειρηματικούς εταίρους στο πλαίσιο της έναρξης, της δημιουργίας, της υλοποίησης και της λήξης των επιχειρηματικών σχέσεων, (ii) υλοποίηση και διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης (π.χ. επεξεργασία παραγγελιών για αγαθά και υπηρεσίες, λογιστική, τιμολόγηση), (iii) διεκδίκηση και υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων, (iv) Διεξαγωγή εκστρατειών μάρκετινγκ (π.χ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε υφιστάμενους πελάτες), (v) Διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, (vi) Πρόληψη, πρόληψη και εντοπισμός κινδύνων για την ασφάλεια και ποινικών αδικημάτων, (vii) Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις (π.χ. υποχρεώσεις διατήρησης φορολογικών και εμπορικών στοιχείων), (viii) Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις για τη διενέργεια ερευνών (π.χ. βάσει του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). (3) Κοινοποιούμε δεδομένα σε τρίτους μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (π.χ. σε συμμετέχοντες παρόχους τηλεπικοινωνιακών, μεταφορικών και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και σε υπεργολάβους, τράπεζες, φορολογικούς και νομικούς συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή φορολογικές αρχές). Θα σας ενημερώσουμε για περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. (4) Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, οι νομικές βάσεις είναι: (i) την εκτέλεση και εκπλήρωση σύμβασης μαζί σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β DSGVO), (ii) την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υποκείμεθα (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο γ) DSGVO), (iii) την προστασία των έννομων συμφερόντων μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO), σύμφωνα με το οποίο το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην έναρξη, την υλοποίηση, τον χειρισμό και την υποστήριξη της επιχειρηματικής σχέσης. Εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α DSGVO. (5) Διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόλις η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού, εκτός εάν οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής ή οι νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης (π.χ. έως 10 έτη σύμφωνα με τον γερμανικό εμπορικό κώδικα ή τον γερμανικό φορολογικό κώδικα) εμποδίζουν τη διαγραφή.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

(1) Εφόσον προσφέρουμε ενημερωτικό δελτίο, θα σας στείλουμε επίσης το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αιτήματος εκτός επιχειρηματικής σχέσης, με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για νέα και τρέχουσες προσφορές. Τα μόνα υποχρεωτικά δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι εθελοντική- τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να σας απευθυνθούμε προσωπικά, αν χρειαστεί. (2) Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε και θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας εντός 48 ωρών, τα δεδομένα σας θα μπλοκαριστούν και θα διαγραφούν αυτόματα μετά από ένα μήνα. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιήσατε και τους χρόνους εγγραφής και επιβεβαίωσης, προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά τη διαδικασία εγγραφής και να διευκρινίσουμε κάθε πιθανή κατάχρηση των προσωπικών σας δεδομένων. (3) Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε έναν πάροχο υπηρεσιών που παράγει και αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο για εμάς. Ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών είναι συμβατικά υποχρεωμένος από εμάς να μην χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για δικούς του σκοπούς ούτε να τα διαβιβάζει σε τρίτους. (4) Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για το ενημερωτικό μας δελτίο είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α DSGVO. (5) Μπορείτε να αντιταχθείτε στη διαβίβαση ενημερωτικών δελτίων καθώς και στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να το κάνετε αυτό, αρκεί να χρησιμοποιήσετε την επιλογή διαγραφής στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου ή να στείλετε μήνυμα σε μορφή κειμένου στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο αποτύπωμα (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή). (6) Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύτηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που διαγράφηκε από το ενημερωτικό δελτίο για έως και τρία έτη προτού τα διαγράψουμε. Η αποθήκευση αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε τη συγκατάθεση που αρχικά δώσατε. Θα συμμορφωθούμε με ένα αίτημα διαγραφής πριν από την παρέλευση τριών ετών, εάν μας επιβεβαιώσετε ταυτόχρονα ότι είχατε προηγουμένως συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων.

Διαβίβαση και διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(1) Παραδίδουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν (i) έχετε συναινέσει ρητά (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α DSGVO), ή (ii) αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ενός προσυμβατικού μέτρου που ζητήσατε ή για την εκπλήρωση μιας συμβατικής σχέσης μαζί σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β DSGVO), ή (iii) είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο γ DSGVO), ή (iv) η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ DSGVO για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι έχετε υπέρτερο συμφέρον άξιο προστασίας για τη μη κοινοποίηση των δεδομένων σας. (2) Τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύετε μέσω μιας από τις διαδικτυακές προσφορές μας (π.χ. σε φόρουμ) ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής μας προσφοράς παγκοσμίως.

Πληρωμή και μεταφορά δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες πληρωμής σας που συλλέγονται σε σχέση με την πληρωμή για τους σκοπούς της επεξεργασίας πληρωμών. Στο πλαίσιο της προσφοράς μεμονωμένων μεθόδων πληρωμής, συνεργαζόμαστε με την PayPal. Κατά την πληρωμή μέσω PayPal, τα δεδομένα πληρωμής σας διαβιβάζονται στην PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg στο πλαίσιο της επεξεργασίας της πληρωμής. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β DSGVO. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει πιστωτικό έλεγχο για τις μεθόδους πληρωμής πιστωτική κάρτα μέσω PayPal, άμεση χρέωση μέσω PayPal ή - εφόσον προσφέρεται - "αγορά σε λογαριασμό" μέσω PayPal. Η PayPal χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά τη στατιστική πιθανότητα μη πληρωμής με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. Η πιστωτική έκθεση μπορεί να περιέχει τιμές πιθανότητας (τις λεγόμενες τιμές βαθμολογίας). Στο βαθμό που οι τιμές βαθμολογίας περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα της έκθεσης πιστοληπτικής ικανότητας, αυτές βασίζονται σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Σε σχέση με τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών και cookies, η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να γίνεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις σε χώρες εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ ("τρίτες χώρες"). Το επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Αυτό βασίζεται τακτικά σε κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια των άρθρων 44 και επόμενα. GDPR (ιδίως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες). Οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν γενικά ένα μέσο για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιτρεπόμενη επεξεργασία δεδομένων κατά την έννοια των άρθρων 44 επ. ΓΚΠΔ για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια επιτρεπτή διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν ο παραλήπτης στην τρίτη χώρα μπορεί πράγματι να συμμορφωθεί με τους όρους των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, πράγμα που συνήθως συμβαίνει. Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υφιστάμενους κινδύνους, σας ζητάμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ), εφόσον υπάρχει αναφορά σε τρίτη χώρα σύμφωνα με τις επεξηγήσεις μας για τις επιμέρους εργασίες επεξεργασίας.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο διακομιστής ιστού μας στέλνει τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο της τελικής σας συσκευής (υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone κ.λπ.) και αντιστοιχίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς ή Trojans στην τελική σας συσκευή. Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε cookie.

Πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα cookies

(1) Προκειμένου να απλοποιήσουμε τη χρήση της προσφοράς μας για εσάς, χρησιμοποιούμε απολύτως απαραίτητα ("απαραίτητα") cookies. Τα απαραίτητα cookies ("προσωρινά cookies") περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα cookies συνόδου, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με εσάς κατά τη διάρκεια μίας μόνο συνόδου του προγράμματος περιήγησης, παραμένουν για κάθε αλλαγή σελίδας και διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, cookies που αποθηκεύουν ορισμένες ρυθμίσεις εκ μέρους σας για σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. δεδομένα σύνδεσης, ρυθμίσεις γλώσσας ή άλλες ρυθμίσεις στον ιστότοπό μας), cookies για την ομοιόμορφη κατανομή του φόρτου στον διακομιστή, cookies φόρμας επικοινωνίας, τα οποία αποθηκεύουν την απάντηση σε μια ερώτηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας, cookies πολυμέσων για την αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων (π.χ.π.χ. Flash player), cookies παρόχου πληρωμών που έχουν οριστεί από ολοκληρωμένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (τα οποία δεν αναλύουν καμία συγκεκριμένη συμπεριφορά χρήσης, αλλά χρησιμεύουν μόνο για την προετοιμασία πιθανών πληρωμών ή για τον έλεγχο της νομιμότητας των πληρωμών), opt-out cookies με τα οποία μπορεί να ανακληθεί η συγκατάθεση για τα cookies, το cookie που καταγράφει την κατάσταση συγκατάθεσης για άλλα cookies, cookies από συστήματα ζωντανής συνομιλίας και υπηρεσίες messenger. (2) Μπορείτε να δείτε ποια απαραίτητα cookies χρησιμοποιούμε από το Εντοπισμός cookie (3) Η χρήση των απαραίτητων cookies βασίζεται σε έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας είναι να διασφαλίσουμε τη λειτουργία των ιστοτόπων μας και τη βέλτιστη χρηστικότητά τους.

Πληροφορίες σχετικά με τα μη απαραίτητα cookies

(1) Περιστασιακά χρησιμοποιούμε cookies που δεν είναι απαραίτητα ("μόνιμα cookies"). Τέτοια cookies μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπού μας, προκειμένου να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο εύχρηστο και αποτελεσματικό και να βελτιώσουμε το περιεχόμενό του. Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας, αναγνωρίζεται αυτόματα ότι έχετε ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπό μας και ποιες καταχωρήσεις και ρυθμίσεις έχετε κάνει, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά. Μπορείτε να μάθετε ποια cookies χρησιμοποιούμε στο cookie banner μας. (2) Τα μη απαραίτητα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. (3) Η χρήση μη ουσιωδών cookies βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική απενεργοποίηση των cookies

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τα cookies ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας. Τα μενού βοήθειας για δημοφιλή προγράμματα περιήγησης μπορείτε να τα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: - Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-inmicrosoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 - Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen - Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 - Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac - Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies Με τα cookies απενεργοποιημένα, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας εάν απενεργοποιήσετε τα απαραίτητα cookies.

Συγκατάθεση στη χρήση των cookies, αντίρρηση

(1) Η χρήση των απαραίτητων cookies δεν υπόκειται σε συγκατάθεση ούτε υπάρχει δυνατότητα αντίρρησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα εν λόγω cookies μόνο μέσω της ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας. (2) Απαιτούμε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση και ανάγνωση cookies που δεν είναι τεχνικά απαραίτητα. Σας το επισημαίνουμε αυτό στον ιστότοπό μας. (3) Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων από την επίσκεψή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην αποθήκευση και τη χρήση των μη λειτουργικά απαραίτητων Cookies. Εάν αντιταχθείτε, η χρήση των cookies και η σχετική επεξεργασία δεδομένων θα σταματήσει για το μέλλον. Για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, η αντίρρησή σας δεν έχει κανένα μειονέκτημα, εκτός εάν απενεργοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες των τεχνικά απαραίτητων cookies. (4) Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies τρίτων και στη σχετική επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή ως εξής: (i) Μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που να εμποδίζει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας. (ii) Μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο εξαίρεσης του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών που παρέχεται με την ατομική επεξεργασία και να απενεργοποιήσετε εκεί την περαιτέρω χρήση των cookies και τη σχετική επεξεργασία δεδομένων. (iii) Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε για το πρόγραμμα περιήγησής σας, για παράδειγμα, το πρόσθετο "Opt-Out" της Google. Τα cookies εξαίρεσης αποτρέπουν τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστότοπους από τις υπηρεσίες της Google. Για να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων σε διαφορετικές τελικές συσκευές, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο "Opt-Out" σε όλες τις τελικές συσκευές που χρησιμοποιείτε. Η αντίρρηση στη χρήση των cookies για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί επίσης να δηλωθεί μέσω άλλων υπηρεσιών, π.χ. μέσω των ιστότοπων https://optout.aboutads.info και https://youronlinechoices.com/).

Χρήση του Google Analytics

(1) Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού "Google Analytics". Ο πάροχος της υπηρεσίας "Google Analytics" είναι ο τρίτος πάροχος Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland ("Google"). (2) Η υπηρεσία "Google Analytics" χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς συνήθως διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε το Google Analytics με την επέκταση "anonymizeIP()". Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα ανωνυμοποιηθεί εκεί με συντόμευση. (3) Στο πλαίσιο της συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών που έχουμε συνάψει με την Google, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παράγονται για λογαριασμό μας για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. (4) Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενδέχεται τότε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας στον πλήρη βαθμό τους. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) προς την Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. (5) Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Μέσω των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνουμε, μπορούμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη μαζί μας, χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics για την ανάλυση των ροών επισκεπτών σε όλες τις συσκευές, η οποία πραγματοποιείται μέσω ενός αναγνωριστικού χρήστη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ανάλυση της χρήσης σας σε διαφορετικές συσκευές στο λογαριασμό πελάτη σας στο τμήμα "Τα δεδομένα μου". (6) Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεσή σας είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Τυχόν διαβιβάσεις στις ΗΠΑ θα βασίζονται σε τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 46 πρόταση 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/. (7) Πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy. Οι όροι χρήσης βρίσκονται στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, η δυνατότητα εναντίωσης (opt-out plugin) στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Χρήση του Google Tag Manager

(1) Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Google Tag Manager" στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος της υπηρεσίας είναι ο τρίτος πάροχος Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland ("Google"). (2) Το Google Tag Manager είναι μια λύση που επιτρέπει στους έμπορους να διαχειρίζονται ετικέτες ιστοτόπων μέσω μιας διεπαφής. Το ίδιο το εργαλείο Tag Manager (το οποίο υλοποιεί τις ετικέτες) είναι ένας τομέας χωρίς cookies και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Το εργαλείο ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να συλλέγουν δεδομένα. Το Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχει γίνει απενεργοποίηση σε επίπεδο τομέα ή cookie, η απενεργοποίηση παραμένει σε ισχύ για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που είναι ενσωματωμένες στο Google Tag Manager. Πληροφορίες σχετικά με το Tag Manager μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tagmanager/use-policy/. (3) Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager για να μπορούμε να ενσωματώσουμε διάφορες υπηρεσίες με απλουστευμένο και σαφή τρόπο. Επιπλέον, η ενσωμάτωση του Tag Manager βελτιστοποιεί τους χρόνους φόρτωσης των διαφόρων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO.

Χρήση του εργαλείου Freshdesk

(1) Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Freshdesk στον ιστότοπό μας. Ο πάροχος του Freshdesk είναι ο τρίτος πάροχος Freshdesk Inc, 2950 S. Delaware Street, San Mateo CA 94403, ΗΠΑ. Η Freshdesk διατηρεί επίσης ένα γραφείο στη Γερμανία (Neue Grünstraße 17, 10179 Βερολίνο). (2) Χρησιμοποιούμε το Freshdesk για να διεκπεραιώνουμε τα αιτήματά σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Εάν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία του αιτήματός σας μέσω του Freshdesk, μπορείτε εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. (3) Το Freshdesk χρησιμοποιεί cookies. Το cookie παράγει πληροφορίες σχετικά, για παράδειγμα, με το πρόγραμμα περιήγησης, το υλικό και το λογισμικό σας, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και τη διεύθυνση IP. Οι πληροφορίες που καταγράφονται επεξεργάζονται σε διάφορους διακομιστές, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στις ΗΠΑ. Συνεπώς, η επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται να πραγματοποιείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) Η Freshdesk χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να μας παρέχει την παραπάνω υπηρεσία. Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων από την Freshdesk είναι οι λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Αυτά τα πρότυπα πρότυπα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν μεταφέρονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ). Μέσω των ρητρών, η Freshdesk δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/. (5) Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας, απορρίπτοντας τη ρύθμιση των cookies της Freshdesk. (6) Η νομική βάση για τη χρήση του Freshdesk είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεσή σας είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. (7) Πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο χρήσης των δεδομένων από το Freshdesk και την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.freshworks.com/privacy/.

Χρήση συνδέσμων κοινωνικής δικτύωσης

(1) Στον ιστότοπό μας έχουμε σήμερα συνδέσμους με τα ακόλουθα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης: LinkedIn (2) Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στον διαφημιστικό σκοπό της αύξησης της ελκυστικότητας του ιστότοπού μας και της προβολής της εταιρείας μας. (3) Δεν πραγματοποιείται πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων με τη ρύθμιση των συνδέσμων. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη λύση δύο κλικ, δηλαδή μόνο όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενός δικτύου και το ενεργοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά σύνδεση με το αντίστοιχο δίκτυο και φορτώνεται το περιεχόμενο της σελίδας του. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ιστοτόπου μας. Επιπλέον, τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα "Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας" διαβιβάζονται στον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης. (4) Δεν έχουμε καμία επιρροή στα δεδομένα και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που συλλέγονται από τον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις περιόδους αποθήκευσης. Δεν έχουμε επίσης καμία πληροφορία σχετικά με τη διαγραφή των συλλεχθέντων δεδομένων από τον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου. (5) Δεδομένου ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων χρησιμοποιούν cookies ιδίως για τη συλλογή δεδομένων, σας συνιστούμε να διαγράψετε όλα τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας πριν κάνετε κλικ στο κουμπί ενός δικτύου. Σας συνιστούμε επίσης να αποσυνδεθείτε από τα σχετικά δίκτυα πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, αλλά κυρίως πριν κάνετε κλικ σε κάποιο κουμπί, εάν θέλετε να αποφύγετε την άμεση αντιστοίχιση των δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας από τους φορείς εκμετάλλευσης στο προφίλ σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήστη, οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. (6) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορείτε να λάβετε από τον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο θέμα αυτό και τις επιλογές για την προστασία του απορρήτου σας: LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία- Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy- Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

(1) Με την επιφύλαξη των νομικών απαιτήσεων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν: - Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 DSGVO) - Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 DSGVO) - Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 DSGVO) - Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) - Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) - Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ) (2) Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO). Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας στο παρελθόν. Μετά την ανάκληση, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον μπορούμε να βασίσουμε την επεξεργασία σε άλλη νομική βάση (π.χ. για την εκτέλεση σύμβασης). (3) Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (άρθρο 77 DSGVO).

Ασφάλεια δεδομένων

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τη διαδεδομένη διαδικασία TLS σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κατά κανόνα, πρόκειται για κρυπτογράφηση 256 bit. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν μια μεμονωμένη σελίδα του ιστότοπού μας μεταδίδεται σε κρυπτογραφημένη μορφή από την κλειστή εμφάνιση του συμβόλου κλειδιού ή κλειδαριάς στην κάτω γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιούμε επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Επικαιροποίηση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων έχει το καθεστώς που αναφέρεται στο τέλος. Λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας μας και των προσφορών μέσω της ιστοσελίδας ή λόγω αλλαγής νομικών ή επίσημων απαιτήσεων, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η αλλαγή της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Η τρέχουσα δήλωση προστασίας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί και να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα μας ανά πάσα στιγμή.

Κατάσταση: Σεπτέμβριος 2022

© INSURFOX 2023