Okamžité stanovenie ceny a vytvorenie zmluvy

Administrácia a nahlasovanie pohľadávok 100% online!

Samostatné riadenie zo strany vašich zamestnancov

Poistenie CMR

  • Nevyhnutné pokrytie komerčnej cestnej nákladnej dopravy v Nemecku a Európe.
  • Minimálna poistná suma 1 000 000,00 EUR za poškodenie nákladu pri vnútroštátnej preprave.
  • Pokrytie CMR pre medzinárodnú prepravu na cezhraničných trasách.
  • Krytie aj pre škody na prívesoch tretích osôb (do výšky 75 000,00 EUR na príves).

Poistenie podnikateľov

  • Flexibilná konfigurovateľnosť
  • Poistenie budov, poistenie obsahu (ochrana nábytku, zásob a materiálu pred poškodením), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom/odborníkom, poistenie fotovoltaických zariadení, poistenie elektroniky, poistenie strojov, poistenie továrenskej dopravy a poistenie zodpovednosti za škodu flexibilne prispôsobené vašim želaniam v jednej poistnej zmluve.

Poistná ochrana, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
Spolupracujeme s najlepšími partnermi.

 

 

Naša sieť

© INSURFOX 2023