V rámci EÚ

Poistenie CMR v priebehu niekoľkých sekúnd.

Prepravujete tovar v rámci EÚ? Ponúkame vám poistenie zodpovednosti za škodu CMR/prepravcu, ktoré môžete spravovať online.

Okamžité stanovenie ceny a vytvorenie zmluvy

Administrácia a nahlasovanie pohľadávok 100% online!

Platí vo všetkých krajinách EÚ

Samostatné riadenie zo strany vašich zamestnancov

Od ponuky po uzavretie poistenia za menej ako 5 minút. Niekoľko kliknutí namiesto týždňov čakania.

Cena vašej poistky sa stanoví okamžite a je pre vás individuálne nastavená vo všetkých detailoch.

  • Škody môžete nahlasovať a spravovať online.
  • Poznávacie značky je možné zmeniť online.
  • Všetky údaje o poistení na prvý pohľad.

Nevyhnutné poistenie pre komerčnú cestnú dopravu v Nemecku a Európe. Poistná suma až do výšky 1 000 000,00 EUR na jednu škodovú udalosť.

Krytie CMR pre medzinárodnú prepravu na cezhraničných trasách.

Krytie aj pre škody na prívesoch tretích osôb (do výšky 75 000,00 EUR na príves).

Bez papiera. Jasné. Úspora času.

Umožnite svojim zamestnancom prístup k online správe.

Poistná ochrana, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
Spolupracujeme s najlepšími partnermi.

 

 

Naša sieť

© INSURFOX 2023