Politika zasebnosti


Odgovorno

Če ni drugače navedeno, je upravljavec podatkov oseba, ki je odgovorna za obdelavo podatkov, pojasnjeno v nadaljevanju: Insurfox GmbH (v nadaljevanju "mi") Stadtdeich 5 20097 Hamburg, Nemčija E-naslov: info@insurfox.de Telefon: +49 40 855986000

Kontaktni podatki za poizvedbe o varstvu podatkov

Za odgovore na vprašanja o obdelavi osebnih podatkov, uveljavljanju "pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki", in v primeru preklica podane privolitve nas pisno kontaktirajte na Insurfox GmbH Jürgen Sprang Stadtdeich 5, 20097 Hamburg, Nemčija ali po e-pošti na naslov: E-naslov: info@insurfox.de Če nas kontaktirate po e-pošti, bo komunikacija nešifrirana.

Veljavnost našega pravilnika o zasebnosti

S to izjavo o varstvu podatkov izpolnjujemo zahteve glede informacij iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (DSGVO) za našo spletno ponudbo in za osebne podatke, ki jih zbiramo prek naših spletnih strani. Poleg DSGVO se v Nemčiji uporabljata zlasti Zvezni zakon o varstvu podatkov (BDSG) in Zakon o varstvu podatkov v telekomunikacijah in telekomunikacijskih medijih (TTDSG). Za aplikacije in spletna mesta tretjih oseb, na katere se sklicujemo, npr. prek povezav, veljajo izjave o varstvu podatkov. Če ni drugače navedeno, nismo odgovorni za obdelavo vaših podatkov v okviru spletnih mest ali aplikacij, ki jih ne upravljamo, niti za njihovo vsebino.

Obdelava osebnih podatkov ob obisku našega spletnega mesta

(1) Če naše spletno mesto obiščete le zaradi pridobivanja informacij, strežnik našega spletnega mesta beleži le podatke, ki jih vaša končna naprava (računalnik, prenosnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.) pošlje našemu strežniku na podlagi internetnega protokola https. Dodelitev samodejnih zahtev in odzivov strežnika temelji na vašem naslovu IP, prek katerega se lahko določi sklic na vašo osebo. Namen obdelave podatkov o povezavi je, da vam tehnično omogočimo uporabo našega spletnega mesta. (2) Ko prikličete našo spletno stran, brskalnik vaše končne naprave samodejno pošlje podatke strežniku naše spletne strani in jih začasno shrani v dnevniške datoteke. Dnevniške datoteke vsebujejo informacije, kot so vaš naslov IP, URL obiskanega spletnega mesta, datum in čas dostopa, informacije o uspešnem dostopu do strani, količina prenesenih podatkov, čas nalaganja, spletno mesto, s katerega ste dostopali do našega spletnega mesta, vrsta in različica vašega brskalnika, operacijski sistem vaše končne naprave in ime vašega ponudnika internetnih storitev. (3) Iz zbranih tehničnih podatkov ni mogoče neposredno sklepati o vaši identiteti. Podatkov ne shranjujemo skupaj z drugimi osebnimi podatki o vas. (4) Pravna podlaga za obdelavo podatkov je naš zakoniti interes (člen 6(1), stavek 1, črka f DSGVO). Podatki so tehnično potrebni za prikaz našega spletnega mesta, nemoteno vzpostavitev povezave, zagotavljanje stabilnosti in varnosti sistema ter zaščito pred zlorabo. (5) Ker je obdelava podatkov nujno potrebna za zagotavljanje in delovanje naše spletne strani, nimate pravice do ugovora. (6) Podatki o povezavi se izbrišejo takoj po opravljenem klicu https. Podatki v dnevniški datoteki se samodejno izbrišejo po sedmih dneh.

Obdelava osebnih podatkov ob stiku z nami

(1) Če nas kontaktirate po pošti, telefonu, elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, bomo vaše osebne podatke in vsebino sporočila obdelali samo za obdelavo vaše zahteve in po potrebi za izpolnitev obstoječih zakonskih obveznosti evidentiranja. (2) Obdelava podatkov za namen vzpostavitve stika z nami se na splošno izvaja prostovoljno. Pravna podlaga je odvisna od posebnega namena komunikacije. Pogosto je pravna podlaga za obdelavo podatkov zaščita naših zakonitih interesov v skladu s členom 6(1), stavek 1, črka f DSGVO (na primer vodenje poslovne korespondence, odgovarjanje na poizvedbe o varstvu podatkov). Če se nadaljnja obdelava izvaja zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti hrambe, je pravna podlaga člen 6(1), stavek 1, točka c DSGVO. (3) Pridobljene komunikacijske podatke izbrišemo takoj, ko njihova hramba ni več potrebna za izpolnitev namena, razen če izbris preprečujejo zakonske obveznosti hrambe. Obdelava osebnih podatkov za aplikacije (1) Če se nam ("prijavitelj") prijavite elektronsko (npr. po elektronski pošti) in nam pošljete prijavno dokumentacijo v elektronski obliki, obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete, za namen izvedbe postopka prijave. (2) Če s kandidatom sklenemo pogodbo o zaposlitvi, podatke obdelujemo za namen urejanja delovnega razmerja v skladu z zakonskimi določbami. (3) Če med prosilcem in nami ni sklenjeno delovno razmerje, se prijavni dokumenti samodejno izbrišejo šest mesecev po obvestilu o zavrnitvi, če izbrisu ne nasprotujejo drugi naši legitimni interesi. Drug zakonit interes v tem smislu je na primer obveznost predložitve dokazov v postopkih na podlagi splošnega zakona o enakem obravnavanju (AGG). (4) Pravna podlaga za obdelavo podatkov sta člen 6(1), stavek 1, točka b DSGVO in člen 26(1), stavek 1, št. 1 BDSG (sklep o sklenitvi delovnega razmerja). Obdelava osebnih podatkov poslovnih partnerjev (1) V okviru sodelovanja s poslovnimi partnerji obdelujemo osebne podatke kontaktnih oseb zainteresiranih strank, strank, prodajnih partnerjev, dobaviteljev, ponudnikov storitev in drugih partnerjev. Podatki podrobno vključujejo: (i) kontaktne podatke, kot so priimek, ime in (poslovni) naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona, številka faksa, e-poštni naslov, (ii) Informacije za obdelavo plačilnih transakcij, kot so bančni podatki, številke računov, podatki o kreditnih karticah, (iii) informacije, katerih obdelava je potrebna v okviru izvajanja pogodbenega razmerja z nami ali ki jih prostovoljno posredujejo poslovni partnerji, (iv) osebni podatki, zbrani iz javno dostopnih virov, kreditnih agencij ali informacijskih zbirk podatkov, (v) morebitne dodatne osebne podatke, ki so zakonsko potrebni za identifikacijo našega poslovnega partnerja, kot so datum rojstva, datum identifikacije, identifikacijska številka. (2) Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: (i) Komunikacija s poslovnimi partnerji v okviru vzpostavljanja, vzpostavljanja, izvajanja in prekinitve poslovnih odnosov, (ii) Izvajanje in upravljanje poslovnega odnosa (npr. obdelava naročil za blago in storitve, računovodstvo, obračunavanje), (iii) uveljavljanje pravnih zahtevkov in obramba pred njimi, (iv) Izvajanje trženjskih kampanj (npr. vabila na dogodke, pošiljanje novic obstoječim strankam), (v) vzdrževanje in varovanje varnosti naših izdelkov in storitev, (vi) preprečevanje, preprečevanje in odkrivanje varnostnih tveganj in kaznivih dejanj, (vii) skladnost z zakonskimi zahtevami (npr. obveznost ohranjanja davčnega in gospodarskega prava), (viii) skladnost z zakonskimi obveznostmi preiskovanja (npr. v skladu z Zakonom o pranju denarja). (3) Podatke tretjim osebam razkrijemo le, če je to potrebno za zgoraj navedene namene ali za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (npr. sodelujočim ponudnikom telekomunikacijskih, transportnih in drugih pomožnih storitev ter podizvajalcem, bankam, davčnim in pravnim svetovalcem, ponudnikom plačilnih storitev ali davčnim organom). O nadaljnjih prenosih podatkov vas bomo obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov. (4) Obdelava osebnih podatkov je potrebna za doseganje navedenih namenov. Če pri zbiranju osebnih podatkov ni izrecno navedeno drugače, so pravne podlage naslednje: (i) izvajanje in izpolnjevanje pogodbe z vami (člen 6(1), stavek 1, točka b DSGVO), (ii) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas (člen 6(1), stavek 1, točka c DSGVO), (iii) varstvo naših zakonitih interesov (člen 6(1), stavek 1, točka f DSGVO), pri čemer je naš zakoniti interes začetek, izvajanje, obravnava in podpora poslovnega odnosa. Če ste v posameznih primerih izrecno privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov, je pravna podlaga za obdelavo člen 6(1), stavek 1, točka a DSGVO. (5) Osebne podatke izbrišemo takoj, ko shranjevanje ni več potrebno za izpolnitev namena, razen če izbris preprečujejo zakonsko določeni zastaralni roki ali zakonske obveznosti hrambe (npr. do 10 let v skladu z nemškim gospodarskim zakonikom ali nemškim davčnim zakonikom).

Obdelava osebnih podatkov za prijavo na e-novice

(1) V kolikor ponujamo novice, vam bomo na zahtevo tudi izven poslovnega odnosa po elektronski pošti poslali naše novice, s katerimi vas bomo obveščali o novostih in aktualnih ponudbah. Edini obvezni podatek za pošiljanje naših novic je vaš e-poštni naslov. Posredovanje nadaljnjih podatkov je prostovoljno; uporabljamo jih zato, da vas lahko po potrebi osebno nagovorimo. (2) Za prijavo na naše e-novice uporabljamo tako imenovani postopek dvojne prijave. To pomeni, da vam bomo po registraciji poslali e-pošto na elektronski naslov, ki ste ga navedli, in vas prosili, da potrdite, da želite prejemati novice. Če svoje prijave ne potrdite v 48 urah, bodo vaši podatki blokirani in po enem mesecu samodejno izbrisani. Ko se prijavite na e-novice, shranimo vaš uporabljeni naslov IP ter čas registracije in potrditve, da bi lahko dokazali skladnost z zakonskimi zahtevami med postopkom registracije in pojasnili morebitno zlorabo vaših osebnih podatkov. (3) Vaše podatke lahko posredujemo ponudniku storitev, ki za nas pripravlja in pošilja novice. Tega ponudnika storitev pogodbeno zavezujemo, da osebnih podatkov ne bo uporabljal za lastne namene niti jih ne bo posredoval tretjim osebam. (4) Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov za naše novice je člen 6, odstavek 1, stavek 1, črka a DSGVO. (5) Kadar koli lahko ugovarjate pošiljanju novic in elektronskih sporočil z učinkom za prihodnost. Za to je dovolj, da uporabite možnost odjave na koncu glasila ali pošljete sporočilo v obliki besedila na kontaktne podatke, navedene v odtisu (npr. po elektronski pošti ali po pošti). (6) Osebne podatke obdelujemo le, dokler se ne odjavite od prejemanja novic. Ko prekličete svoje soglasje ali se odjavite od prejemanja novic, lahko vaše podatke, shranjene ob postopku registracije, in vaš e-naslov, na katerega ste se odjavili, hranimo do tri leta, preden jih izbrišemo. To shranjevanje temelji na našem zakonitem interesu, da lahko dokažemo soglasje, ki ste ga prvotno dali. Zahtevi za izbris bomo ugodili pred potekom treh let, če nam hkrati potrdite, da ste se predhodno strinjali z obdelavo podatkov.

Posredovanje in razširjanje osebnih podatkov

(1) Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če (i) ste izrecno privolili (člen 6(1), stavek 1, točka a DSGVO) ali (ii) to je potrebno za izvedbo predpogodbenega ukrepa, ki ste ga zahtevali, ali za izpolnitev pogodbenega razmerja z vami (člen 6(1), stavek 1, točka b DSGVO), ali (iii) smo k temu zakonsko zavezani (člen 6(1), stavek 1, točka c DSGVO) ali (iv) razkritje je v skladu s členom 6(1), stavek 1, točka f DSGVO potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoč interes, vreden zaščite, da se vaši podatki ne razkrijejo. (2) Osebni podatki, ki jih objavite v eni od naših spletnih ponudb (npr. na forumih), so lahko dostopni drugim registriranim uporabnikom naše spletne ponudbe po vsem svetu.

Plačilo in prenos podatkov

Vaše plačilne podatke, zbrane v zvezi s plačilom, obdelujemo za namene obdelave plačil. V okviru ponudbe posameznih načinov plačila sodelujemo s PayPalom. Pri plačilu prek sistema PayPal se vaši podatki o plačilu v okviru obdelave plačila posredujejo družbi PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6, odstavek 1, stavek 1, točka b DSGVO. PayPal si pridržuje pravico do preverjanja kreditne sposobnosti za načine plačila s kreditno kartico prek sistema PayPal, direktno obremenitvijo prek sistema PayPal ali - če je na voljo - z "nakupom na račun" prek sistema PayPal. PayPal uporablja rezultat preverjanja kreditne sposobnosti glede na statistično verjetnost neplačila za namen odločanja o zagotovitvi ustreznega načina plačila. Kreditno poročilo lahko vsebuje vrednosti verjetnosti (tako imenovane vrednosti ocene). Vrednosti točk, ki so vključene v rezultat kreditnega poročila, temeljijo na znanstveno priznanem matematično-statističnem postopku. Za dodatne informacije o varstvu podatkov si oglejte PayPalovo politiko zasebnosti: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Prenos podatkov v tretje države

V zvezi z uporabo nekaterih storitev in piškotkov se lahko vaši podatki v posameznih primerih obdelujejo v državah zunaj področja uporabe GDPR ("tretje države"). Raven varstva podatkov v tretjih državah (kot so ZDA) morda ne ustreza ravni v Evropski uniji ali na področju uporabe GDPR. To redno temelji na ustreznih jamstvih v smislu členov 44 in naslednjih. GDPR (zlasti standardne pogodbene klavzule). Ta jamstva so na splošno sredstvo za zagotavljanje, da so izpolnjeni pogoji za dovoljeno obdelavo podatkov v smislu člena 44 in naslednjih členov GDPR. GDPR, da se ustvarijo pogoji za dopusten prenos podatkov v tretje države. Vendar to velja le, če lahko prejemnik v tretji državi dejansko izpolnjuje pogoje iz standardnih pogodbenih klavzul, kar se običajno zgodi. Zaradi morebitnih obstoječih tveganj vas prosimo za izrecno soglasje za prenos podatkov v tretje države (člen 49(1)(a) SUVP), če glede na naša pojasnila posameznih postopkov obdelave obstaja sklic na tretjo državo.

Splošne informacije o uporabi piškotkov

Ko obiščete našo spletno stran, naš spletni strežnik pošlje tako imenovane piškotke. Piškotki so zelo majhne besedilne datoteke, ki so shranjene na trdem disku vaše končne naprave (računalnika, prenosnika, tabličnega računalnika, pametnega telefona itd.) in dodeljene brskalniku, ki ga uporabljate, ko obiščete naša spletna mesta. Piškotki ne morejo izvajati programov ali prenašati virusov ali trojanskih konjev v vašo končno napravo. Osebni podatki niso shranjeni v piškotkih.

Informacije o potrebnih piškotkih

(1) Da bi vam olajšali uporabo naše ponudbe, uporabljamo nujno potrebne ("potrebne") piškotke. Nujni piškotki ("začasni piškotki") vključujejo na primer sejne piškotke, ki shranjujejo podatke o vas med eno samo sejo brskalnika, ostanejo za vsako spremembo strani in se izbrišejo, ko zaprete brskalnik, piškotke, ki za kratek čas shranijo določene nastavitve z vaše strani (npr. prijavne podatke, jezikovne nastavitve ali druge nastavitve našega spletnega mesta), piškotke za enakomerno porazdelitev obremenitve na strežniku, piškotke kontaktnega obrazca, ki shranijo odgovor na vprašanje prek kontaktnega obrazca, multimedijske piškotke za predvajanje medijskih vsebin (npr.Flash player), piškotki ponudnikov plačil, ki jih nastavijo integrirani ponudniki plačilnih storitev (ki ne analizirajo nobenega posebnega vedenja pri uporabi, temveč služijo le za pripravo morebitnih plačil ali preverjanje legitimnosti plačila), piškotki za odjavo, s katerimi je mogoče preklicati soglasje za piškotke, piškotek, ki beleži status soglasja za druge piškotke, piškotki iz sistemov klepeta v živo in storitev messenger. (2) Katere potrebne piškotke uporabljamo, si lahko ogledate na spletnem mestu Sledenje piškotkom (3) Uporaba potrebnih piškotkov temelji na zakonitih interesih (člen 6(1), stavek 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov). Naš zakoniti interes je zagotavljanje delovanja naših spletnih mest in njihove optimalne uporabnosti.

Informacije o nepotrebnih piškotkih

(1) Občasno uporabljamo piškotke, ki niso potrebni ("trajni piškotki"). Takšni piškotki nam na primer omogočajo, da analiziramo uporabo našega spletnega mesta, da bi ga naredili uporabniku prijaznejšega in učinkovitejšega ter izboljšali njegovo vsebino. Poleg tega se ob ponovnem obisku naše spletne strani samodejno prepozna, da ste našo spletno stran že obiskali ter katere vnose in nastavitve ste opravili, tako da vam jih ni treba ponovno vnašati. Katere piškotke uporabljamo, si lahko ogledate v naši pasici s piškotki. (2) Nepomembni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na piškotek. Piškotke lahko kadar koli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega brskalnika. (3) Uporaba nebistvenih piškotkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1), stavek 1(a), točka 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov). Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost.

Informacije o tehničnem deaktiviranju piškotkov

V varnostnih nastavitvah brskalnika lahko samostojno dovolite ali prepoveste piškotke. Meniji pomoči za priljubljene brskalnike so na voljo na naslednjih povezavah: - Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-inmicrosoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 - Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen - Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 - Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac - Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies Če so piškotki onemogočeni, lahko po našem spletnem mestu brskate brez omejitev. Vendar pa morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta, če onemogočite potrebne piškotke.

Privolitev v uporabo piškotkov, ugovor

(1) Za uporabo potrebnih piškotkov ni potrebna privolitev niti ni možnosti ugovora. Takšne piškotke lahko deaktivirate le z nastavitvijo brskalnika. (2) Za namestitev in branje piškotkov, ki niso tehnično potrebni, potrebujemo vaše soglasje. Na to vas opozorimo na našem spletnem mestu. (3) Če se ne strinjate s shranjevanjem in analizo podatkov o vašem obisku, lahko kadar koli ugovarjate shranjevanju in uporabi funkcionalno nepotrebnih piškotkov. Če ugovarjate, bosta uporaba piškotkov in s tem povezana obdelava podatkov v prihodnje prenehali. Za uporabo našega spletnega mesta vaš ugovor nima nobenih slabosti, razen če onemogočite tudi funkcije tehnično potrebnih piškotkov. (4) Uporabi piškotkov tretjih oseb in s tem povezani obdelavi podatkov lahko kadar koli ugovarjate na naslednji način: (i) V svojem brskalniku lahko nastavite nastavitev, ki preprečuje nastavitev piškotkov na našem spletnem mestu. (ii) Kliknete lahko na povezavo za odjavo pri zadevnem ponudniku storitev, ki je predvidena pri posamezni obdelavi, in tam onemogočite nadaljnjo uporabo piškotkov in s tem povezano obdelavo podatkov. (iii) Za svoj brskalnik lahko prenesete in namestite, na primer, dodatek "Opt-Out" podjetja Google. Piškotki Opt-out preprečujejo nadaljnje zbiranje vaših podatkov ob obisku tega in tudi drugih spletnih mest s strani Googlovih storitev. Če želite preprečiti zbiranje podatkov na različnih končnih napravah, morate dodatek "Opt-Out" namestiti na vse končne naprave, ki jih uporabljate. Nasprotovanje uporabi piškotkov za namene spletnega trženja lahko izrazite tudi prek drugih storitev, npr. prek spletnih strani https://optout.aboutads.info in https://youronlinechoices.com/).

Uporaba storitve Google Analytics

(1) Naše spletno mesto uporablja storitev spletne analitike "Google Analytics". Ponudnik storitve "Google Analytics" je tretji ponudnik Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska ("Google"). (2) Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo vaše uporabe našega spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, Google običajno pošlje in shrani na strežnikih v Združenih državah Amerike. Za našo spletno stran uporabljamo Google Analytics z razširitvijo "anonymizeIP()". To pomeni, da Google skrajša vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kar pomeni, da ga ni mogoče povezati z določeno osebo. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP prenese na Googlov strežnik v ZDA in se tam anonimizira s skrajšanjem. (3) V okviru pogodbe o obdelavi naročil, ki smo jo sklenili z Googlom, Google uporablja informacije, ki jih pridobi v našem imenu, za ocenjevanje vaše uporabe našega spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in za zagotavljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in uporabo interneta. Google lahko podatke posreduje tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če te tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. (4) Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da izberete ustrezne nastavitve v programski opremi brskalnika. Vendar opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta. Zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), Googlu in obdelavo teh podatkov s strani Googla lahko preprečite tudi tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na povezavi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. (5) Google Analytics uporabljamo za analizo in redno izboljševanje uporabe našega spletnega mesta. S pridobljenimi statističnimi podatki lahko izboljšamo našo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. Če ste pri nas vzpostavili uporabniški račun, Google Analytics uporabljamo tudi za analizo tokov obiskovalcev med napravami, ki se izvaja prek uporabniškega ID. Analizo uporabe med napravami lahko deaktivirate v svojem uporabniškem računu v razdelku "Moji podatki". (6) Pravna podlaga za uporabo storitve Google Analytics je vaša privolitev v skladu s členom 6(1), stavek 1(a), točka 1 GDPR. Vaše soglasje je prostovoljno in ga lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost. Morebitni prenosi v ZDA bodo temeljili na standardnih klavzulah o varstvu podatkov v skladu s členom 46, stavek 2, točka c GDPR. Za več informacij obiščite spletno stran https://www.google.com/policies/privacy/. (7) Informacije o namenu in obsegu zbiranja in obdelave podatkov s strani družbe Google so na voljo na spletnem naslovu https://policies.google.com/privacy. Pogoji uporabe so na voljo na spletnem naslovu https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, možnost ugovora (vtičnik opt-out) pa na spletnem naslovu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uporaba orodja Google Tag Manager

(1) Na naši spletni strani uporabljamo storitev "Google Tag Manager". Ponudnik storitve je tretji ponudnik Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska ("Google"). (2) Google Tag Manager je rešitev, ki tržnikom omogoča upravljanje oznak spletnih mest prek vmesnika. Samo orodje Tag Manager (ki izvaja oznake) je domena brez piškotkov in ne zbira osebnih podatkov. Orodje sproži druge oznake, ki lahko zbirajo podatke. Google Tag Manager ne dostopa do teh podatkov. Če je bila deaktivacija izvedena na ravni domene ali piškotka, ostane deaktivacija veljavna za vse oznake za sledenje, ki so vključene v Google Tag Manager. Informacije o upravitelju oznak so na voljo na naslovu https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tagmanager/use-policy/. (3) Uporabljamo Google Tag Manager, da bi lahko poenostavljeno in jasno integrirali različne storitve. Poleg tega je z integracijo upravitelja oznak optimiziran čas nalaganja različnih storitev. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je torej naš zakoniti interes v skladu s členom 6(1), stavek 1, črka f DSGVO.

Uporaba orodja Freshdesk

(1) Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje Freshdesk. Ponudnik orodja Freshdesk je tretji ponudnik Freshdesk Inc, 2950 S. Delaware Street, San Mateo CA 94403, ZDA. Podjetje Freshdesk ima svoj sedež tudi v Nemčiji (Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin). (2) Storitev Freshdesk uporabljamo za hitro in učinkovito obdelavo vaših zahtevkov. Če se ne strinjate z obdelavo vaše zahteve prek storitve Freshdesk, lahko z nami alternativno komunicirate prek e-pošte ali telefona. (3) Storitev Freshdesk uporablja piškotke. Piškotek ustvari informacije, na primer o vašem brskalniku, strojni in programski opremi, ponudniku internetnih storitev in naslovu IP. Zabeležene informacije se obdelujejo na različnih strežnikih, od katerih se nekateri nahajajo v ZDA. Obdelava podatkov lahko zato poteka zunaj Evropske unije (4) Družba Freshdesk uporablja podatke za zagotavljanje zgoraj navedene storitve. Podlaga za obdelavo podatkov, ki jo izvaja Freshdesk, so tako imenovane standardne pogodbene klavzule. Namen teh vzorčnih predlog, ki jih je zagotovila Komisija EU, je zagotoviti, da so vaši podatki skladni z evropskimi standardi varstva podatkov, tudi če se prenašajo in obdelujejo v tretjih državah (kot so ZDA). S temi klavzulami se Freshdesk zavezuje, da bo pri obdelavi vaših podatkov upošteval evropsko raven varstva podatkov. Za več informacij obiščite spletno stran https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/. (5) Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika in zavrnete nastavitev piškotkov Freshdesk. (6) Pravna podlaga za uporabo storitve Freshdesk je vaša privolitev v skladu s členom 6(1), stavek 1(a), točka 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vaše soglasje je prostovoljno in ga lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost. (7) Informacije o namenu in obsegu uporabe podatkov s strani Freshdesk ter o varstvu podatkov so na voljo na spletni strani: https: //www.freshworks.com/privacy/

Uporaba povezav v družabnih medijih

(1) Na našem spletnem mestu se trenutno povezujemo z naslednjimi družabnimi omrežji: LinkedIn (2) Pravna podlaga je člen 6(1), stavek 1, črka f DSGVO. Naš zakoniti interes je promocijski namen, da povečamo privlačnost naše spletne strani in izboljšamo prepoznavnost našega podjetja. (3) Z nastavitvijo povezav ne pride do dodatne obdelave podatkov. Uporabljamo tako imenovano rešitev z dvema klikoma, kar pomeni, da šele ko kliknete na gumb omrežja in ga s tem aktivirate, vaš brskalnik vzpostavi povezavo z zadevnim omrežjem in se naloži vsebina njegove strani. Omrežni operater prejme informacijo, da ste obiskali ustrezno spletno stran našega spletnega mesta. Poleg tega se podatki, navedeni v razdelku "Obdelava osebnih podatkov ob obisku našega spletnega mesta", posredujejo ustreznemu upravljavcu. (4) Na podatke in postopke obdelave podatkov, ki jih zbira posamezni upravljavec, nimamo vpliva, prav tako nismo seznanjeni s celotnim obsegom zbiranja podatkov, nameni obdelave in roki hrambe. Prav tako nimamo informacij o tem, da bi zadevni omrežni operater izbrisal zbrane podatke. (5) Ker operaterji omrežij za zbiranje podatkov uporabljajo zlasti piškotke, priporočamo, da v varnostnih nastavitvah brskalnika izbrišete vse piškotke, preden kliknete na gumb omrežja. Priporočamo tudi, da se pred obiskom našega spletnega mesta, zlasti pa pred klikom na gumb, odjavite iz ustreznih omrežij, če želite preprečiti, da bi operaterji podatke, zbrane med vašim obiskom našega spletnega mesta, neposredno pripisali vašemu profilu. Prav tako imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju uporabniških profilov, pri čemer se morate za uveljavljanje te pravice obrniti na ustreznega upravljavca omrežja. (6) Dodatne informacije o vrsti, obsegu, namenu in nadaljnji obdelavi vaših podatkov s strani omrežnih operaterjev lahko dobite pri zadevnem operaterju. Tam boste prejeli tudi dodatne informacije o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih za zaščito zasebnosti: LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska; Informacije o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Odjava: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

(1) Ob upoštevanju zakonskih zahtev imate naslednje pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo na vas: - Pravica do dostopa (člen 15 DSGVO) - Pravica do popravka (člen 16 DSGVO) - Pravica do izbrisa (člen 17 DSGVO) - Pravica do omejitve obdelave (člen 18 GDPR) - Pravica do ugovora obdelavi (21. člen GDPR) - Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 GDPR) (2) Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico, da dano soglasje kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost (člen 7(3) DSGVO). Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave v preteklosti. Po preklicu lahko vaše osebne podatke obdelujemo le, če lahko obdelavo utemeljimo z drugo pravno podlago (npr. za izvajanje pogodbe). (3) Prav tako imate pravico, da se pritožite nadzornemu organu za varstvo podatkov glede naše obdelave vaših osebnih podatkov (člen 77 DSGVO).

Varnost podatkov

Med obiskom spletnega mesta uporabljamo razširjen postopek TLS v povezavi z najvišjo stopnjo šifriranja, ki jo podpira vaš brskalnik. Praviloma gre za 256-bitno šifriranje. Ali je posamezna stran našega spletnega mesta šifrirana, lahko ugotovite po tem, da se v spodnji vrstici stanja brskalnika prikaže simbol ključa ali ključavnice. Uporabljamo tudi ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred naključno ali namerno manipulacijo, delno ali popolno izgubo, uničenjem ali pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

Posodobitev in sprememba tega pravilnika o zasebnosti

Ta izjava o varstvu podatkov ima status, ki je naveden na koncu. Zaradi nadaljnjega razvoja našega spletnega mesta in ponudbe prek spletnega mesta ali zaradi spremenjenih zakonskih ali uradnih zahtev se lahko zgodi, da bo treba to izjavo o varstvu podatkov spremeniti. Aktualno izjavo o varstvu podatkov lahko kadar koli prikličete in natisnete z našega spletnega mesta.

Status: september 2022

© INSURFOX 2023