Omedelbar prissättning och skapande av avtal

Administration och skadeanmälan 100% online!

Självförvaltning av dina anställda

CMR-försäkring

  • Oumbärlig täckning för kommersiella vägtransporter i Tyskland och Europa.
  • Minsta försäkringsbelopp på EUR 1.000.000,00 per lastskada för inrikes transporter.
  • CMR-skydd för internationella transporter på gränsöverskridande rutter.
  • Täckning även för skador på tredje parts släpvagnar (upp till 75 000,00 EUR per släpvagn).

Företagsförsäkring

  • Flexibel konfigurerbarhet
  • Byggnadsförsäkring, innehållsförsäkring (skyddar inredning, inventarier och förnödenheter mot skador), ansvarsförsäkring, solcellsförsäkring, elektronikförsäkring, maskinförsäkring, fabrikstransportförsäkring och ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada, flexibelt anpassade efter dina önskemål i en och samma försäkring.

Försäkringsskydd som du kan lita på.
Vi samarbetar med de bästa partnerna.

 

 

Vårt nätverk

© INSURFOX 2023