För små och medelstora företag (SMF)

Individuellt försäkringsskydd

Optimalt försäkringsskydd - branschspecifikt, individuellt och flexibelt online management.

Självförvaltning av din personal

Skadeanmälan 100% online!

Idealiskt försäkringsskydd

Individuell och flexibel

FLEXIBEL KONFIGURATION

Företagsförsäkring

Personlig rådgivning för dina specifika behov.

100% digital hantering.

Med företagsförsäkringar erbjuder vi dig ett pålitligt stöd i ditt dagliga arbete. Vi erbjuder optimalt skydd för de individuella riskerna i din bransch.

MODULER

Komponenter för tjänster

Våra servicekomponenter för säkerheten i ditt företag

Inredning och inventarier är oumbärliga. Vi försäkrar även externt installerad utrustning och egendom som tillhör företagets anställda. Beroende på avtal omfattas risker som brand, inbrott, ledningsvatten, storm, hagel, översvämning, jordbävning, sättning, jordskred, snötryck, skadegörelse, strejk, lockout, fordonskollision, rök och överljudstryckvågor, glasbrott samt reklaminstallationer.

Ditt företag är ansvarigt för misstag som orsakas av dina anställda under arbetet och skador på dina kunder. Ansvarsförsäkringen skyddar mot ekonomiska konsekvenser. Skador på verksamheten kan täckas, inklusive reparation och underhåll. Dessutom kan vi flexibelt anpassa den till individuella behov på ett branschspecifikt sätt.

Vissa yrkesgrupper, t.ex. fastighetsmäklare, advokater, skattekonsulter, managementkonsulter och föreningar, har ett särskilt ansvar på grund av sin verksamhet. Trots erfarenhet och största omsorg kan man inte utesluta ekonomiska förluster. I värsta fall kan till och med ett litet misstag äventyra ens existens.

Även mindre skador, t.ex. på grund av stormar eller vandalism, kan orsaka höga kostnader. Solcellsförsäkringen ger ett heltäckande skydd för investeringar i modern energiproduktion: Från solcellsmodulerna till den bärande strukturen till kablarna och eventuell förlust av avkastning.

Fordon som anställda kör för att transportera sina varor eller verktyg utsätter dem för många risker. Varor kan till exempel skadas eller förloras genom olyckor, brand eller inbrott. Arbetstransportförsäkringen erbjuder ett aktuellt och heltäckande försäkringsskydd för företag som använder sina fordon för att transportera varor, verktyg eller andra föremål för sina ändamål.

Företagsbyggnader är oumbärliga för ett framgångsrikt företag. Storm, brand eller läckande kranvatten kan allvarligt skada eller till och med förstöra företagsbyggnaden med alla tillhörande byggnadskomponenter, såsom värmesystem, luftkonditionering eller väggbeklädnad. Kostnaderna kan snabbt uppgå till flera miljoner.

Elektronikförsäkringen skyddar företag vid egendomsskador som orsakas av oförutsedda händelser som överspänning, kortslutning eller driftfel. Detsamma gäller vid förlust av försäkrad elektronisk utrustning. Företagsförsäkringar täcker inte all elektronisk utrustning. Dessutom kan företagets elektronik i hemmakontoret, drönare, laddningsstolpar och programvara medförsäkras beroende på avtal.

Mobila maskiner, anläggningar eller truckar kan användas flexibelt på olika platser. Denna rörlighet medför också risker för företag, t.ex. på grund av produkt- eller driftfel, brand eller storm. Maskinförsäkringen ger ett omfattande skydd för alla självgående och mobila arbetsmaskiner, anläggningar och gaffeltruckar mot oförutsedda och plötsliga skador.

Nästan alla företag använder maskiner och utrustning. Om en skada uppstår störs drift- eller produktionsprocessen. Det leder vanligtvis till höga kostnader för reparation eller utbyte. Maskinförsäkringen ger ett heltäckande skydd för alla stationära och transportabla maskiner och anläggningar mot oförutsedda och plötsliga skador. Den täcker fall av mänskliga misstag eller olyckor. Försäkringar är ofta obligatoriska vid leasing eller finansiering.

En förutsättning för att en nedläggningsförsäkring ska kunna tecknas är att en innehållsförsäkring tecknas. Denna kombination skyddar företagets värde och träder i kraft vid en tillfällig nedläggning av företaget. Försäkringen täcker t.ex. kostnader för anställda, varor och förnödenheter.

Företag kan försäkra sina anställda i en gruppolycksfallsförsäkring till förmånliga priser på arbetsplatsen och i privatlivet och öka sin attraktivitet som arbetsgivare genom ytterligare sociala förmåner. Till exempel kan ett professionellt rehabiliteringsprogram och stödåtgärder i samband med funktionshinder göra det möjligt för arbetsgivaren att återgå till arbetet tidigare än förväntat.

Nästan hälften av alla företag har redan utsatts för en cyberattack. Skadorna för ditt företag, partnerföretag, leverantörer och kunder kan bli mycket omfattande. Cyberförsäkringen erbjuder ytterligare heltäckande skydd: förebyggande åtgärder och utbildning ger ökad säkerhet. En 24-timmars cyberjour hjälper till i en nödsituation.

DET BÖRJAR BLI ALLVAR

Frekventa fall av skador

Gastro

Gastronomi

Ett exempel från verkligheten. Flera restauranggäster klagar över illamående och kräkningar efter att ha ätit en dessert. En hälsovårdare beordrar en tillfällig stängning av restaurangen tills orsaken till infektionen har hittats och eliminerats. De löpande kostnaderna och kostnaderna för skador på varor ackumuleras fortfarande. Vinsten går förlorad.
En nedläggningsförsäkring ger till exempel ersättning för den förlorade dagliga nettoomsättningen, upp till högst 75 % (valfritt 100 %) av den dagliga omsättningen under den period av föregående år som motsvarar nedläggningsperioden, samt ersättning för skador på varor och lager.
Retail

Detaljhandel / Partihandel

Din blomsterbutik på gågatan drar till sig kundernas uppmärksamhet, främst genom den kreativa utformningen av skyltfönstret. Du byter ut dekorationen nästan dagligen och visar förutom blommor och växter även presentartiklar från ditt sortiment.
Natten mellan fredag och lördag kastar en okänd person in en sten i skyltfönstret. Du larmar polisen och ditt försäkringsbolag.
Innehållsförsäkringen ersätter dig för återanskaffningskostnaderna för skyltfönstret genom att täcka glasbrott. Om blommor och prydnadsföremål har skadats ersätter försäkringen även dessa kostnader.
Builder

Handel med byggnader

Som elinstallationsföretag får du en beställning på att installera nya taklampor och uttag i kontoren på en stormarknad. Du stänger av motsvarande säkringar för installationen och kontrollerar att det inte finns någon mer spänning i kretsen.
Några timmar senare får du höra från butiksledningen att två frysar har gått sönder i den intilliggande butiken. Varorna måste kasseras.
Din medarbetare har också råkat stänga av strömmen i förrådet. Ansvarsförsäkringen skyddar dig mot ekonomiska konsekvenser. Vi hanterar skadan och står för kostnaderna för ersättning av varor.

Har du frågor om vår företagsförsäkring?

Du vill försäkra dig på ett tillförlitligt och billigt sätt, men har fortfarande obesvarade frågor eller behöver ytterligare information? Vi ger dig gärna personlig rådgivning.

© INSURFOX 2023